7000  سازمان و کسب و کار از  اسکای‌روم  استفاده میکنند
برخی از مشتریان ما

+ 15 درصد تخفیف اضافه

سرویس آموزشی 50 کاربره
 • 50 کاربر هم زمان
 • زمان برگزاری نامحدود
 • 4 دوربین هم زمان
اشتراک یک ساله 3,481,000 تومان 6,300,000 تومان 47%
سرویس آموزشی 150 کاربره
 • 150 کاربر هم زمان
 • زمان برگزاری نامحدود
 • 4 دوربین هم زمان
اشتراک یک ساله 9,945,000 تومان 18,000,000 تومان 47%
سرویس آموزشی 250 کاربره
 • 250 کاربر هم زمان
 • زمان برگزاری نامحدود
 • 4 دوربین هم زمان
اشتراک یک ساله 15,750,000 تومان 28,500,000 تومان 47%
سرویس کسب و کاری ۲۰ کاربره
 • 20 کاربر هم زمان
 • زمان برگزاری نامحدود
 • 10 دوربین هم زمان
اشتراک یک ساله 6,660,000 تومان 12,000,000 تومان 47%

+ 15 درصد تخفیف اضافه

سرویس آموزشی 50 کاربره
 • 50 کاربر هم زمان
 • زمان برگزاری نامحدود
 • 4 دوربین هم زمان
اشتراک یک ساله 3,481,000 تومان 6,300,000 تومان 47%
سرویس آموزشی 150 کاربره
 • 150 کاربر هم زمان
 • زمان برگزاری نامحدود
 • 4 دوربین هم زمان
اشتراک یک ساله 9,945,000 تومان 18,000,000 تومان 47%
سرویس آموزشی 250 کاربره
 • 250 کاربر هم زمان
 • زمان برگزاری نامحدود
 • 4 دوربین هم زمان
اشتراک یک ساله 15,750,000 تومان 28,500,000 تومان 47%
سرویس کسب و کاری ۲۰ کاربره
 • 20 کاربر هم زمان
 • زمان برگزاری نامحدود
 • 10 دوربین هم زمان
اشتراک یک ساله 6,660,000 تومان 12,000,000 تومان 47%
اسکای‌روم

پلتفرم ایرانی برگزاری

جلسات و کنفرانس های آنلاین

اسکای‌روم

پلتفرم ایرانی برگزاری

جلسات و کنفرانس های آنلاین

کاربردی برای کسب و کارها

پشتیبانی از 10 وبکم هم زمان

ابزارهای تخصصی جلسات آنلاین

امکان اتصال به سامانه‌های مختلف

امکان شخصی سازی برندینگ محصول

استفاده راحت

زبان فارسی

عدم نیاز به نصب اپلیکیشن

رابط کاربری آسان و کاربر پسند

ابزارهای ارائه

نسخه اختصاصی

نصب بر روی سرور مشتری

امنیت بالا و غیرقابل نفوذ

امکان شخصی سازی

امکان استفاده سه هزار کاربر هم زمان