اشتراک دسکتاپ

با استفاده از ابزار اشتراک دسکتاپ می‌توان فایل‌های مختلف مانند Powepoint ،PDF ،Word، صفحات وب، محیط نرم‌افزارها و حتی محیط دسکتاپ رایانه را برای سایر کاربران حاضر در اتاق به اشتراک گذاشت.