ارتباط شنیداری و دیداری

ارتباط دوطرفه‌ی صوتی و تصویری

نمایش اسلاید

نمایش فایل‌های PDF، PowerPoint و عکس به‌صورت اسلاید

اشتراک دسکتاپ

به اشتراک گذاشتن محیط دسکتاپ، نرم‌افزار و صفحات وب

وایت‌برد

تخته مجازی جهت یادداشت نویسی و رسم اشکال هندسی با
استفاده از قلم نوری

پخش فایل‌های صوتی و تصویری

پخش فایل‌های صوتی و تصویری برای کاربران

اشتراک فایل

به اشتراک گذاشتن فایل در محیط اتاق با امکان دانلود برای
کاربران