بازگشایی آنلاین مدارس

اسکای‌روم، تجربه ارتباط آموزشی موثر

gift icon
scissors icon

برای دریافت کد تخفیف بسته ویژه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها شماره موبایل خود را وارد نمایید

اسکای‌روم

+8,000 مدرسه و +500 دانشگاه از اسکای‌روم استفاده می کنند

+8,000 مدرسه

و

+500 دانشگاه

از اسکای‌روم استفاده می کنند

بسته پیشنهادی ویژه مدارس تا

calendar icon 30

مهر

غیر قابل تمدید

ضمانت بازگشت وجه پرداختی تا یک ماه بدون هیچگونه شرطی

سرویس 100 کاربره
نامحدود یک ساله

 • 100 کاربر همزمان
 • بدون محدودیت زمان
 • سه ویدئو همزمان
 • ایجاد بی نهایت کلاس
دسترسی یک ساله به سرویس
4,290,000 تومان
6,600,000 تومان

سرویس 200 کاربره
نامحدود یک ساله

 • 200 کاربر همزمان
 • بدون محدودیت زمان
 • سه ویدئو همزمان
 • ایجاد بی نهایت کلاس
دسترسی یک ساله به سرویس
7,020,000 تومان
10,800,000 تومان

سرویس 300 کاربره
نامحدود یک ساله

 • 300 کاربر همزمان
 • بدون محدودیت زمان
 • سه ویدئو همزمان
 • ایجاد بی نهایت کلاس
دسترسی یک ساله به سرویس
9,126,000 تومان
14,040,000 تومان

سرویس 400 کاربره
نامحدود یک ساله

 • 400 کاربر همزمان
 • بدون محدودیت زمان
 • سه ویدئو همزمان
 • ایجاد بی نهایت کلاس
دسترسی یک ساله به سرویس
12,636,000 تومان
19,440,000 تومان

سرویس 100 کاربره
نامحدود یک ساله

 • 100 کاربر همزمان
 • بدون محدودیت زمان
 • سه ویدئو همزمان
 • ایجاد بی نهایت کلاس
دسترسی یک ساله به سرویس
4,290,000 تومان
6,600,000 تومان

سرویس 200 کاربره
نامحدود یک ساله

 • 200 کاربر همزمان
 • بدون محدودیت زمان
 • سه ویدئو همزمان
 • ایجاد بی نهایت کلاس
دسترسی یک ساله به سرویس
7,020,000 تومان
10,800,000 تومان

سرویس 300 کاربره
نامحدود یک ساله

 • 300 کاربر همزمان
 • بدون محدودیت زمان
 • سه ویدئو همزمان
 • ایجاد بی نهایت کلاس
دسترسی یک ساله به سرویس
9,126,000 تومان
14,040,000 تومان

سرویس 400 کاربره
نامحدود یک ساله

 • 400 کاربر همزمان
 • بدون محدودیت زمان
 • سه ویدئو همزمان
 • ایجاد بی نهایت کلاس
دسترسی یک ساله به سرویس
12,636,000 تومان
19,440,000 تومان

پلتفرم ایرانی برگزاری کلاس های آنلاین

اسکای‌روم
اسکای‌روم
اسکای‌روم

چرا اسکای‌روم

user icon

20 میلیون کاربر

400 میلیون نفر ساعت استفاده

file icon

محیط کاربری آسان

به زبان فارسی

setup icon

عدم نیاز به نصب نرم افزار

و اپلیکیشن و محیط پایدار

برخی مشتریان ما

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

مدرسه علامه حلی

مدرسه علامه حلی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجتمع آموزشی خرد

مجتمع آموزشی خرد

مجتمع آموزشی علامه طباطبایی

مجتمع آموزشی علامه طباطبایی

+8,000 مدرسه و +500 دانشگاه از اسکای‌روم استفاده می کنند

+8,000 مدرسه

و

+500 دانشگاه

از اسکای‌روم استفاده می کنند