شما می توانید به راحتی فایل صوتی و یا کلیپ تصویری مورد نظر خود را در اتاق های مجازی اسکای روم برای مخاطبین به صورت آنلاین پخش نمایید و از این ابزار جهت ارایه محتوا بهره ببرید. همچنین می توانید یک فایل صوتی یا تصویری را به صورت پیش فرض تعیین نمایید تا در ابتدای ورود کاربران به اتاق مجازی به صورت خودکار برای ایشان پخش گردد.

alt=