یکی از اصلی ترین ابزارهای ارتباطی اسکای روم، ارتباط شنیداری و دیداری می باشد. این ارتباط بر پایه صدا و تصویر بوده و محدودیتی در تعداد نقاط ارتباطی و یا تعداد افراد حاضر در جلسات ندارد. اسکای روم می تواند به صورت همزمان صدا و تصویر زنده چندین کاربر را در اتاق پخش نماید. این ارتباطات به صورت دوطرفه برقرار شده و قوی ترین ابزار جهت تعامل کاربران در رویدادهای آنلاین است.

ارتباط شنیداری و دیداری