پخش فایل صوتی و تصویری

شما می‌توانید به‌راحتی فایل صوتی و یا کلیپ تصویری موردنظر خود را در اتاق‌های مجازی اسکای‌روم برای مخاطبین به‌صورت آنلاین پخش نمایید و از این ابزار جهت ارایه محتوا بهره ببرید. همچنین می‌توانید یک فایل صوتی یا تصویری را به‌صورت پیش‌فرض تعیین نمایید تا در ابتدای ورود کاربران به اتاق مجازی به صورت خودکار برای ایشان پخش گردد.