مهدی طاهری

مهدی طاهری

آقا مهدی رابطه خوبی با اعداد داره و می‌تونه چندین ساعت بدون خستگی آمار و ارقام رو بررسی کنه و امور مالی رو سر و سامان بده.
برای اون اسکای‌روم یادآور جمله “ما برای وصل کردن آمدیم” هست و کلمات جدیت، خوش‌رویی و تشنه‌ی دانش بهترین صفاتی هستن که آقا مهدی رو توصیف می‌کنن.


"از دریچه‌ی قلب است که می‌شود چیزهای مهم را دید، چیزهای مهم از دید چشم‌ها مخفی‌اند.
واقعیت این است که هر کسی در دوستی آزرده‌ات خواهد کرد.
فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزش تحمل این رنج را داشته باشند."

Mehdi Taheri Photo

مهدی طاهری
مدیر مالی