مریم همایون‌فر

مریم همایون‌فر

تو اسکای‌روم مریم رو به خلاقیت و انرژی زیادش می‌شناسن، البته کیکهای خوشمزه‌ش هم نباید فراموش بشه.
مریم کار در پشتیبانی اسکای‌روم رو فرصتی برای رشد شخصیتی خودش می‌دونه و معتقده کار تیمی، همفکری بین افراد تیم و اشتراک‌گذاری ایده‌ها در اسکای‌روم هست که باعث برداشتن قدم‌های بزرگ میشن.


"مردم همیشه شکایت می‌کنند که چرا کفش ندارند تا اینکه یه روز آدمی رو می‌بینن که پا نداره و بعد غر می‌زنن که چرا ویلچر اتوماتیک ندارن. چرا؟ چی باعث می‌شه که به طور ناخودآگاه خودشون رو از یه سیستم ملال‌آور به یکی دیگه پرت کنن؟ چرا اراده فقط معطوفه به جزییات و نه کلیات؟ چرا به جای اینکه “کجا باید کار کنم؟” نمی‌گیم “چرا باید کار کنم؟” چرا به جای “چرا باید تشکیل خانواده بدم” می‌گیم “کی باید تشکیل خانواده بدم”
جزء از کل – استیو تولتز"

Maryam Homayoun Far Photo

مریم همایون‌فر
پشتیبانی