میلاد روح‌آبادی

میلاد روح‌آبادی

میلاد هیچ‌وقت به کم قانع نمیشه برای همین پیشرفت براش خیلی مهمه. آدم حساسیم هست برای همین باور داره مهم ترین کارها ممکنه از چیزای کوچیک شروع بشن. میلاد شاید چون معماری خونده و کار گرافیکی انجام می‌داده دیدگاهش نسبت به موضوعات مختلفه و خب راستم میگه.


"I gotta keep breathing. Because tomorrow the sun will rise. Who knows what the tide could bring?
Cast Away"

Milad Roh Abadi Photo

میلاد روح‌آبادی
مدیر محتوا