سروش عالمی

سروش عالمی

اسکای‌روم برای سروش فضایی برای بروز خلاقیته، جایی که می‌تونه از قالب یک ماشین تولید اثر بیرون بیاد و حرفا و ایده‌هاش رو با خلق یک اثر بزنه.
سروش عاشقانه کارش رو دوست داره و معتقده هنر موهبیته که باید برای دنیای بهتر ازش استفاده کرد.


"کیمیای عقل با کیمیای عشق فرق دارد. عقل محتاط است. ترسان و لرزان گام برمی‌دارد. با خودش می‌گوید: مراقب باش آسیبی نبینی. اما مگر عشق اینطور است؟ تنها چیزی که عشق می‌گوید این است: خودت را رها کن، بگذار برود. عقل به آسانی خراب نمی‌شود. عشق اما خودش را ویران می‌کند. گنج ها و خزانه‌ها هم در میان ویرانه‌ها یافت می‌شود، پس هرچه هست در دل خراب است!
ملت عشق"

Sourosh Alemi Photo

سروش عالمی
گرافیست