یوسف موسوی زارع

یوسف موسوی زارع

حاج یوسف سرش تو حساب کتابه و با تجربه‌های کاری قبلی که تو فروش مویرگی و شبکه‌ای داره خیال تیم رو از فروش راحت می‌کنه.
البته اینا باعث نشده که به فروش به چشم یه داد و ستد تنها نگاه کنه. یوسف معتقده فروش انتقال یه حس مثبته، یعنی ایجاد یک حس رضایت در کنار رفع نیازهای مشتری.


"بله شنیدن در فروش مقصد نهایی است و نه شنیدن چراغ‌های مسیر و برای رسیدن به مقصد باید نه شنید. نه باعث رشد و یادگیری می‌شود ولی بله شنیدن هرگز
به سوی نه – ریچارد فنتون و اندرئا والتز"

Yousef Mousavi Photo

یوسف موسوی زارع
مدیر فروش