ارتباط شنیداری و دیداری

یکی از اصلی‌ترین ابزارهای ارتباطی اسکای‌روم، ارتباط شنیداری و دیداری است. این ارتباط بر پایه صدا و تصویر بوده و محدودیتی در تعداد نقاط ارتباطی و یا تعداد افراد حاضر در جلسات ندارد. اسکای‌روم می‌تواند به‌صورت همزمان صدا و تصویر زنده چندین کاربر را در اتاق پخش نماید. این ارتباطات به‌صورت دوطرفه برقرارشده و قوی‌ترین ابزار جهت تعامل کاربران در رویدادهای آنلاین است.