مهر،مدرسه،مجازی …

جشنواره فروش ویژه محصولات اسکای‌روم برای

مدارس و دانشگاه ها 

cloud
cloud

مهر،مدرسه،مجازی …

جشنواره فروش ویژه محصولات اسکای‌روم برای

مدارس و دانشگاه‌ها

cloud
cloud

بازگشایی مدارس با رویکرد

آموزش ترکیبی

cloud
cloud

۹۰۰۰+ مدرسه و ۵۰۰+ دانشگاه به اسکای روم اعتماد کرده اند.

cloud
cloud
cloud
cloud

بسته پیشنهادی ویژه مدارس و دانشگاه ها تا پانزده مهر

۹ ماهه

۱۲ ماهه

cloud
cloud

سرویس ۳۰ کاربره

۳،۱۰۰،۰۰۰ تومان

۴،۴۱۰،۰۰۰ تومان

$
 • ۹ ماه استفاده نامحدود
 • ۴ ویدیو همزمان در اتاق
 • ۳۰ کاربرهمزمان
cloud
cloud

سرویس ۵۰ کاربره

۴،۳۵۰،۰۰۰ تومان

۶،۲۱۰،۰۰۰ تومان

$
 • 9 ماه استفاده نامحدود
 • ۴ ویدیو همزمان در اتاق
 • ۵۰ کاربرهمزمان

سرویس ۱۰۰ کاربره

۸،۲۰۰،۰۰۰ تومان

۱۱،۷۰۰،۰۰۰ تومان

$
 • 9 ماه استفاده نامحدود
 • ۴ ویدیو همزمان در اتاق
 • ۱۰۰ کاربرهمزمان

سرویس ۱۵۰ کاربره

۱۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان

۱۷،۱۰۰،۰۰۰ تومان

$
 • 9 ماه استفاده نامحدود
 • ۴ ویدیو همزمان در اتاق
 • ۱۵۰ کاربرهمزمان

سرویس ۲۵۰ کاربره

۱۸،۳۰۰،۰۰۰ تومان

۲۶،۱۰۰،۰۰۰ تومان

$
 • ۹ ماه استفاده نامحدود
 • ۴ ویدیو همزمان در اتاق
 • ۲۵۰ کاربرهمزمان

سرویس ۳۰ کاربره

۳،۸۲۸،۰۰۰ تومان

۵،۸۸۰،۰۰۰ تومان

$
 • یکسال استفاده نامحدود
 • ۴ ویدیو همزمان در اتاق
 • ۳۰ کاربرهمزمان
cloud
cloud

سرویس ۵۰ کاربره

۵،۴۶۰،۰۰۰ تومان

۸،۲۸۰،۰۰۰ تومان

$
 • یکسال استفاده نامحدود
 • ۴ ویدیو همزمان در اتاق
 • ۵۰ کاربرهمزمان

سرویس ۱۰۰ کاربره

۱۰،۱۴۰،۰۰۰ تومان

۱۵،۶۰۰،۰۰۰ تومان

$
 • یکسال استفاده نامحدود
 • ۴ ویدیو همزمان در اتاق
 • ۱۰۰ کاربرهمزمان

سرویس ۱۵۰ کاربره

۱۴،۸۲۰،۰۰۰ تومان

۲۲،۸۰۰،۰۰۰ تومان

$
 • یکسال استفاده نامحدود
 • ۴ ویدیو همزمان در اتاق
 • ۱۵۰ کاربرهمزمان

سرویس ۲۵۰ کاربره

۲۳،۴۰۰،۰۰۰ تومان

۳۴،۸۰۰،۰۰۰ تومان

$
 • یکسال استفاده نامحدود
 • ۴ ویدیو همزمان در اتاق
 • ۲۵۰ کاربرهمزمان

ویژگی های اسکای‌روم

cloud
cloud

برای مدارس و دانشگاه ها

cloud

بدون نیاز به نصب نرم افزار

اشتراک فایل های چند رسانه ای

اشتراک دسکتاپ

ترافیک نیم بها

چت آنلاین

وایت برد

ارتباط صوت و تصویر

REC

ضبط ابری

بدون نیاز به نصب نرم افزار

اشتراک دسکتاپ

چت آنلاین

ارتباط صوت و تصویر

cloud

اشتراک فایل های چندرسانه ای

ترافیک نیم بها

وایت برد

REC

ضبط ابری

cloud