آخرین بروزرسانی‌های اسکای‌روم

پاییز ۱۴۰۱

بازطراحی محیط پنل متناسب با هویت بصری جدید اسکای‌روم

آماده‌سازی و ارائه سرویس روزانه

بهبود تجربه کاربران در استفاده از پنل

بهار ۱۴۰۱

بازطراحی اتاق نسخه جدید بر اساس بازخوردهای مشتریان

افزودن امکان تغییر تصویر زمینه ورود به اتاق برای مشتریان

بهبود تجربه کاربری تب اتاق‌ها در پنل نسخه ۲

زمستان ۱۴۰۱

ارائه امکان ضبط جلسه در اتاق جدید

ارائه امکان ضبط جلسه در اتاق جدید

(در صورت تمایل به استفاده از امکانات اتاق جدید مانند ضبط جلسه، لطفا تیکت بزنید)

بازنویسی کامل برنامه و تغییر تکنولوژی و زیرساخت اسکای‌روم مطابق آخرین فناوری‌های روز

امکان توسعه سریع و افزودن ویژگی‌های جدید طبق درخواست و نیاز مشتریان

تابستان ۱۴۰۱

بازطراحی و رونمایی از برند و هویت بصری جدید اسکای‌روم

بازطراحی و بازنویسی سایت اسکای روم

بازطراحی اتاق جلسات متناسب با هویت بصری جدید اسکای‌روم

انتشار نسخه جدید پنل با امکانات بیشتر

بهبود تجربه کاربری ایجاد و دسترسی کاربران به اتاق‌ها

بهبود تجربه کاربری تخصیص فایل به اتاق‌ها

سال ۱۴۰۰

آغاز تغییر فناوری اتاق جلسات و بروزرسانی آن همگام با صنعت ارتباطات آنلاین در جهان

آغاز بروزرسانی فناوری پنل مدیریت اتاق‌ها

بهبود تجربه کاربری برخی قسمت‌های پنل

راه‌اندازی سیستم پشتیبانی داخل پنل

آخرین بروزرسانی‌های
اسکای‌روم

ارائه امکان ضبط جلسه در اتاق جدید

ارائه امکان ضبط جلسه در اتاق جدید

(در صورت تمایل به استفاده از امکانات اتاق جدید مانند ضبط جلسه، لطفا تیکت بزنید)