محصول جدیدی از اسکای‌روم

 0 تا 100 برگزاری وبینارها و دوره‌های آنلاین

 چرا محیط؟

اسکای روم با میزبانی بیش از ۲7 میلیون کاربر و شناسایی اصلی‌ترین نیازهای آنها، مسیر توسعه محصولات بعدی خود را بر اساس مهم ترین خواسته‌های کاربران تعریف کرده است. در محیط تمام نیازمندی‌های شما برای برگزاری رویدادها و دوره‌های آموزشی آنلاین در اختیار است تا شما را از ابزارهای مختلف و پیچیده‌ی دیگر بی‌نیاز سازد.

«قبل از محیط»

«بعد از محیط»

مزایای محیط 

یکپارچه سازی
بازاریابی با کمک اسکای روم
جریان های درآمدی متفاوت
صرفه جویی در زمان و هزینه
تمرکز روی محتوا
حفظ شبکه مخاطبین

 برگزاری رویدادها و جلسات

شروع رایگان با محیط

شروع رایگان با محیط

برای راه‌اندازی محیط همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت 🔥

برگزاری دوره‌های تعاملی 

شروع رایگان با محیط

شروع رایگان با محیط

برای راه‌اندازی محیط همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت 🔥

سالن برگزاری پیشرفته

هم‌زمان با رونمایی از نسخه‌ی دوم اتاق اسکای روم که دارای مزیت‌های فناوری و کاربردی متنوعی است. سالن برگزاری محیط با یکپارچه سازی این اتاق و اضافه نمودن امکانات مختلف ، مانند شبکه‌سازی و اشتراک گذاری فایل و... نسل جدیدی از پلت‌فرم‌های برگزاری آنلاین را به مخاطبان معرفی کرده است.‎

ابزارهای محیط 

شروع رایگان با محیط

شروع رایگان با محیط

برای راه‌اندازی محیط همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت 🔥

 مارکت محیط

برای ارائه و فروش محتوای خود نیازمند دسترسی به بازار بزرگ‌تری هستید؟
در مارکت محیط، کنار بهترین و بزرگ‌ترین برگزارکنندگان رویدادها و دوره‌های آموزشی آنلاین دیده می‌شوید! و به جامعه بزرگ شرکت‌کنندگان این دوره‌ها دسترسی دارید.

محصول جدیدی از اسکای‌روم

 0 تا 100 برگزاری وبینارها
و دوره‌های آنلاین

 چرا محیط؟

اسکای روم با میزبانی بیش از ۲7 میلیون کاربر و شناسایی اصلی‌ترین نیازهای آنها، مسیر توسعه محصولات بعدی خود را بر اساس مهم ترین خواسته‌های کاربران تعریف کرده است. در محیط تمام نیازمندی‌های شما برای برگزاری رویدادها و دوره‌های آموزشی آنلاین در اختیار است تا شما را از ابزارهای مختلف و پیچیده‌ی دیگر بی‌نیاز سازد.

«قبل از محیط»

«بعد از محیط»

مزایای محیط 

جریان های درآمدی متفاوت
یکپارچه سازی
بازاریابی با کمک اسکای روم
تمرکز روی محتوا
حفظ شبکه مخاطبین
صرفه جویی در زمان و هزینه

 برگزاری رویدادها و جلسات

شروع رایگان با محیط

شروع رایگان با محیط

برای راه‌اندازی محیط همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت 🔥

برگزاری دوره‌های تعاملی 

شروع رایگان با محیط

شروع رایگان با محیط

برای راه‌اندازی محیط همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت 🔥

سالن برگزاری پیشرفته

هم‌زمان با رونمایی از نسخه‌ی دوم اتاق اسکای روم که دارای مزیت‌های فناوری و کاربردی متنوعی است. سالن برگزاری محیط با یکپارچه سازی این اتاق و اضافه نمودن امکانات مختلف ، مانند شبکه‌سازی و اشتراک گذاری فایل و... نسل جدیدی از پلت‌فرم‌های برگزاری آنلاین را به مخاطبان معرفی کرده است.‎

شروع رایگان با محیط

شروع رایگان با محیط

برای راه‌اندازی محیط همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت 🔥

ابزارهای محیط 

شروع رایگان با محیط

شروع رایگان با محیط

برای راه‌اندازی محیط همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت 🔥

 مارکت محیط

برای ارائه و فروش محتوای خود نیازمند دسترسی به بازار بزرگ‌تری هستید؟
در مارکت محیط، کنار بهترین و بزرگ‌ترین برگزارکنندگان رویدادها و دوره‌های آموزشی آنلاین دیده می‌شوید! و به جامعه بزرگ شرکت‌کنندگان این دوره‌ها دسترسی دارید.