سرویس ها در پنل مدیریت

شما می توانید متناسب با نیازهای خود از چندین سرویس مختلف استفاده نمایید. در سربرگ “سرویس ها” لیست سرویس های شما ارایه شده است. با کلیک بر روی هر سرویس مشخصات کامل آن در ستون سمت چپ نمایش داده می شود.
سربرگ سرویس